Interim management

Stora och snabba förändringar i omvärlden, skapar omgående ökad efterfrågan på duktiga chefer och ledare i företag och organisationer.

Vid snabba tillväxtprogram eller liknande kan det finnas akuta behov över kort tid att förstärka alternativt höja kompetensprofilen inom en organisation.
Gediget chef och ledarskap i detta fall är en mycket viktigt och avgörande faktor för att klara situationer eller nå uppsatta mål.  Ledtiderna vid interimsuppdrag är mycket korta och ställer därför stora krav på både bred och djup erfarenhet samt kunskaper inom verksamhet- och företagsledning.

Att styra och leda

Mentors kan tillhandahålla kvalificerade kompetenser och erfarenheter för tidsbegränsade uppdrag inom:

  • Verkställande företagsledning
  • Förändringsledning 
  • Projektledning
  • Försäljningsledning
  • Omorganisation och implementering