Business development

Många företag står inför stora utmaningar i takt med att omvärlden förändras. Verkligheten förändras konstant. Man kan därför behöva hjälp att se över verksamheter för att exempelvis återskapa en god tillväxt och därmed lönsamhet. Allt för ofta händer det att företag inte utvecklas efter sin grundläggande strategiska affärsplan. Anledningarna till detta kan vara många, och lösningarna kan därför också vara både enkla och komplexa. Utifrån detta kan det vara en god investering att se över  företagets affärs och kommersiella verksamheter som är kopplade till den framtida lönsamhetsutvecklingen.

Att utveckla

Att utveckla strategier och operativa processer för nya affärsmodeller- och marknadsutveckling, är inte alltid helt naturligt. Detta är processer som kräver erfarenhet och kompetens. Företag behöver stöd i strategiutveckling och handlingskraft i implementationen för att gå i mål.

Mentors Business Development tjänster, inriktar sig på fundamentala strategiska tillväxtorienterade utvecklingsprocesser samt aktiviteter.

  • Förstudie, analys och åtgärdsprogram
  • Förbättra struktur samt affärsprocesser
  • Affärsplanering samt budgetering
  • Marknadsplanering och etablering
  • Uppstart nya affärs-, produktområden
  • Internationell marknadsetablering
  • CRM och Kundlojalitetsprogram
  • Offentligt utredningsarbete och effektiviseringsprogram
  • Produktutveckling