Mentors är managementkonsulten med tjänster till företag och organisationer i syfte av att förändra och förbättra verksamheter och organisationer.

Mentors ambition är i samverkan med sin uppdragsgivare, förändra och utveckla organisationer till dess fulla potential och styrka. Förändring, Tillväxt och Ledarskap är våra viktigaste nyckelord.

Genom att vara delaktig och vägledande i kundernas utvecklingsprocesser, ges nya förutsättningar för värdeskapande, bättre effektivitet och därmed högre lönsamhet.

Mentors styrka ligger i att lyssna och ta in, identifiera och analysera uppkomna situationer givet specifika mål och krav. Tillsammans med kunden tar vi därefter ut riktningen för framtiden. Anslår nya strategier och verksamhetsplaner för att skapa nya möjligheter och förutsättningar.


Att se positivt på förändring och ständig förbättring, är en av de viktigaste faktorerna till framgång. Verksamheter går ständigt att förbättra och optimera. Detta är vår övertygelse och drivkraft som ger stöd i att hjälpa våra kunder till nästa nivå in i framtiden.


CHANGE MANAGEMENT >>>
BUSINESS DEVELOPMENT >>>
INTERIM MANAGEMENT >>>